Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele František homolka
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Okružní
Č.popisné/ č.orientační 1144
Obec Hradec Králové
PSČ 50003
Stát Česká republika
45987955
DIČ Cz7312160812
Email info@m2-stavebniprace.cz
Telefon +420 605078569
Webové stránky www.m2-stavebniprace.cz
Fax +420 605078569
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
P-Systems Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Ostatní
polystyren
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
extrudovaný polystyren
polystyren
quick-mix Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
ostatní
Výrobci
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • P-Systems
  • quick-mix
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Okružní 1144
Č.popisné/ č.orientační 19
Obec Hradec Králové
PSČ 500 03
Stát Česká republika
2.
Ulice Okružní 1144
Č.popisné/ č.orientační 19
Obec Hradec Králové
PSČ 500 03
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 02.07.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne