Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ing.Viktor Kouřílek - VIKO
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nad Palatou
Č.popisné/ č.orientační 3055/1
Obec Praha 5
PSČ 150 00
Stát Česká republika
15092372
DIČ CZ5811281003
Email vikoinfo@volny.cz
Telefon +420 602 292 719
Webové stránky www.viko-praha.cz
Fax +420 244 463 096
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Bosch Termotechnika s.r.o.
  • IVAR CS spol. s r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jeremenkova
Č.popisné/ č.orientační 763/88
Obec Praha 4
PSČ 140 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Liberecký
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 22.07.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne