Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele IPP - Ing. Petr Pelouch
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rokitanského
Č.popisné/ č.orientační 74
Obec Hradec Králové
PSČ 500 03
Stát Česká republika
40769518
DIČ CZ6302160843
Email info@ippstav.com
Telefon +420603447181
Webové stránky www.ippstav.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Rokitasnkého
Č.popisné/ č.orientační 74
Obec Hradec Králové
PSČ 50003
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Královehradecký
  • Pardubický
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 27.04.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne