Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele COMA JILEMNICE s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Náchodská
Č.popisné/ č.orientační 94/219
Obec Praha 9
PSČ 514 01
Stát Česká republika
28198492
DIČ CZ28198492
Email mazanek@coma.jilemnice.cz
Telefon +420 481 543 052
Webové stránky www.coma.jilemnice.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
EKOEFEKT Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Tepelná čerpadla AIT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Vaillant Group Czech Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • EKOEFEKT
  • Stiebel Eltron GmbH.
  • Tepelná čerpadla AIT s.r.o.
  • Vaillant Group Czech
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice V Jilmu
Č.popisné/ č.orientační 229
Obec Jilemnice
PSČ 51401
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Liberecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 27.12.2007
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne