Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele VODO-TOPO Horecký
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Šumice
Č.popisné/ č.orientační 126
Obec Šumice
PSČ 687 31
Stát Česká republika
46970592
DIČ CZ46970592
Email michal.horecky@post.cz
Telefon +420 603 449 234
Webové stránky www.vodotopohorecky.cz
Fax +420 572 692 074
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
AMK-COLLECTRA AG Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Alpha-InnoTec GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Tepelná čerpadla AIT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Strojírny Bohdalice, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Banador, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
HOXTER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
 • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
 • Alpha-InnoTec GmbH
 • AMK-COLLECTRA AG
 • Banador, s.r.o.
 • GIENGER spol. s r.o.
 • HOXTER, a.s.
 • IVAR CS spol. s r.o.
 • Strojírny Bohdalice, a.s.
 • Tepelná čerpadla AIT s.r.o.
 • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Hlavní
Č.popisné/ č.orientační 126
Obec Šumice
PSČ 68731
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihomoravský (Brno)
 • Olomoucký
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.10.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne