Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele DM EKO CONSULTING
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Generála Uchytila
Č.popisné/ č.orientační 874
Obec Chrudim II
PSČ 537 01
Stát Česká republika
27550524
DIČ CZ27550524
Email info@tzb-tepelnacerpadla.cz
Telefon +420 774 731 213
Webové stránky www.tzb-tepelnacerpadla.cz
Fax -
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Master Therm CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
PZP Komplet a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
  • Master Therm CZ s.r.o.
  • PZP Komplet a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Generála Uchytila
Č.popisné/ č.orientační 874
Obec Chrudim II
PSČ 537 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Královehradecký
  • Liberecký
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.11.2008
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne