Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jiřík David
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Babákova
Č.popisné/ č.orientační 2151/4
Obec Praha 4 - Chodov
PSČ 14800
Stát Česká republika
88653340
DIČ CZ8809220079
Email info@toron.cz
Telefon +420 728 006 429
Webové stránky www.toron.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
STIEBEL ELTRON Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Klima-classic spol. s r.o. (Toshiba) Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
TOSHIBA CARRIER CORPORATION Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • Klima-classic spol. s r.o. (Toshiba)
  • STIEBEL ELTRON
  • Stiebel Eltron GmbH.
  • TOSHIBA CARRIER CORPORATION
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Malešická
Č.popisné/ č.orientační 2823/20a
Obec Praha 3 - Žižkov
PSČ 13000
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 19.03.2012
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne