Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Hrbek Jiří
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vrchlického
Č.popisné/ č.orientační 684
Obec Uhlířské Janovice
PSČ 28504
Stát Česká republika
10245537
DIČ CZ5606130706
Email Hrbek.topenar@seznam.cz
Telefon +420 602 827 939
Webové stránky
Fax +420 327 542 719
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Kovarson s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Suntime Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • Kovarson s.r.o.
  • Suntime
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Vrchlického
Č.popisné/ č.orientační 684
Obec Uhlířské Janovice
PSČ 28504
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 15.09.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne