Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Zdražil Rostislav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vítězná
Č.popisné/ č.orientační 16/863
Obec Svitavy
PSČ 568 02
Stát Česká republika
73640522
DIČ 8021153488
Email zdrazil.r@seznam.cz
Telefon +420 605 814 695
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VIADRUS a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Reflex CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • GIENGER spol. s r.o.
 • Reflex CZ s.r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • VERNER, a.s.
 • VIADRUS a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihomoravský (Brno)
 • Královehradecký
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 11.05.2005
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne