Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Rychtařík David
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Preislerovo náměstí
Č.popisné/ č.orientační 5
Obec Králův Dvůr
PSČ 267 01
Stát Česká republika
27141624
DIČ CZ27141624
Email obchod@ras-beroun.cz
Telefon +420 773 984 214
Webové stránky www.ras-beroun.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
PONAST
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
STIEBEL ELTRON Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Wolf GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Ploché
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Kondenzační
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
 • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
 • PONAST
 • Regulus spol. s r.o.
 • STIEBEL ELTRON
 • Vaillant Group Czech s.r.o.
 • Wolf GmbH
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Preislerovo náměstí
Č.popisné/ č.orientační 5
Obec Králův Dvůr
PSČ 26701
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.04.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne