Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PS Slovácko
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Náměstí Svobody
Č.popisné/ č.orientační 360
Obec Kunovice
PSČ 686 04
Stát Česká republika
25343891
DIČ CZ25343891
Email mestanek@psslovacko.cz
Telefon +420 602 778 220
Webové stránky
Fax +420 572 548 154
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
JUB a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
dřevovláknité výrobky
polystyren
minerální vlna
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Tepelně izolační omítky
Výrobci
 • BAUMIT spol. s r.o.
 • JUB a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Náměstí Svobody
Č.popisné/ č.orientační 360
Obec Kunovice
PSČ 686 04
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.07.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne