Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Sato Tanvald
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Krkonošská
Č.popisné/ č.orientační 199
Obec Tanvald
PSČ 46841
Stát Česká republika
25025635
DIČ CZ25025635
Email miroslav.tuma@satotanvald.cz
Telefon +420483395967
Webové stránky www.satotanvald.cz
Fax +420483396519
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Bosch Thermotechnologie SAS Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • Bosch Thermotechnologie SAS
  • Brilon a.s.
  • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice česká
Č.popisné/ č.orientační 283
Obec Tanvald
PSČ 46841
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Liberecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 09.09.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne