Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Dušan Hána
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Traplice
Č.popisné/ č.orientační 334
Obec Traplice
PSČ 68704
Stát Česká republika
60368551
DIČ CZ60368551
Email txxtt@seznam.cz
Telefon +420 774 527 286
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.08.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne