Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Rostislav Chrobák
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dr.Glazera
Č.popisné/ č.orientační 1215/15
Obec Horní Suchá
PSČ 735 35
Stát Česká republika
42078326
DIČ CZ5804050868
Email rostislav.chrobak@email.cz
Telefon +420603868539
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATTACK, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
IIMMERGAS S.p.A. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
GREENoneTEC Solar-Industrie GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
 • ATTACK, s.r.o.
 • Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • GIENGER spol. s r.o.
 • GREENoneTEC Solar-Industrie GmbH
 • IIMMERGAS S.p.A.
 • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
 • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 29.10.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne