Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Nováček Ladislav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jasenice
Č.popisné/ č.orientační 38
Obec Náměšť nad Oslavou
PSČ 67571
Stát Česká republika
71809961
DIČ CZ8102204528
Email lados.novas@seznam.cz
Telefon +420 602 565 226
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Reflex CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
HOTJET CZ, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
  • DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
  • HOTJET CZ, s.r.o.
  • Reflex CZ s.r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jasenice
Č.popisné/ č.orientační 38
Obec Náměšť nad Oslavou
PSČ 675 71
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 30.04.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne