Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Klapka Jan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Příšovice
Č.popisné/ č.orientační 53
Obec Příšovice
PSČ 46346
Stát Česká republika
64240941
DIČ CZ5903210423
Email klapka.j@centrum.cz
Telefon +420777553505
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Thermo/Solar Žiar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • IVAR CS spol. s r.o.
  • Thermo/Solar Žiar s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Liberecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.12.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne