Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Šajna Michal
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Národní třída
Č.popisné/ č.orientační 679/38
Obec Havířov
PSČ 736 01
Stát Česká republika
13641930
DIČ CZ6409302504
Email msajna@seznam.cz
Telefon +420 602 930 468
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
IIMMERGAS S.p.A. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
  • IIMMERGAS S.p.A.
  • IVAR CS spol. s r.o.
  • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Národní třída
Č.popisné/ č.orientační 679/38
Obec Havířov
PSČ 736 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 20.12.1990
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne