Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ján Kopecký
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nebory
Č.popisné/ č.orientační 475
Obec Třinec
PSČ 73961
Stát Česká republika
71802461
DIČ CZ8310247891
Email pavel.toman@coleman.cz
Telefon +420776176889
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VELUX Česká republika, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
minerální vlna
ostatní
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • Rockwool a.s.
  • Rockwool a.s.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • VELUX Česká republika, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Nebory
Č.popisné/ č.orientační 475
Obec Třinec
PSČ 73961
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 20.02.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne