Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele AMIS-tepelná technika
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dlouhá
Č.popisné/ č.orientační 161/52
Obec Darkovice
PSČ 747 17
Stát Česká republika
49611071
DIČ cz49611071
Email amis.tt@seznam.cz
Telefon +420774585568
Webové stránky
Fax +420595043044
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
TUBOSOL, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
PROFISolar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
August Brötje GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
 • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
 • August Brötje GmbH
 • GIENGER spol. s r.o.
 • PROFISolar s.r.o.
 • TUBOSOL, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Mírové náměstí
Č.popisné/ č.orientační 11/11
Obec Hlučín
PSČ 748 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihomoravský (Brno)
 • Královehradecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.07.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne