Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Enco-tepelná technika
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Želénky
Č.popisné/ č.orientační 19
Obec Zabrušany
PSČ 417 71
Stát Česká republika
02957035
DIČ CZ02957035
Email vlcek@enconsult.cz
Telefon +420 606 746 456
Webové stránky www.enconsult.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
PZP HEATING a. s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
STIEBEL ELTRON Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • PZP HEATING a. s.
  • STIEBEL ELTRON
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 29.04.2014
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne