Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Josef Hrňa-TZB
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bohatá strana
Č.popisné/ č.orientační 385
Obec Traplice
PSČ 687 04
Stát Česká republika
13405802
DIČ CZ530321032
Email sdruzenibabicko@seznam.cz
Telefon +420 736 644 692
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
HOTJET CZ, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Suntime Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
T.W.I. spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Výrobci
  • 4T, a.s.
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • HOTJET CZ, s.r.o.
  • Suntime
  • T.W.I. spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.09.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne