Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Švácha JAN
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice JEMNIŠTĚ
Č.popisné/ č.orientační 32
Obec POSTUPICE
PSČ 25701
Stát Česká republika
70049548
DIČ CZ7312130562
Email svaja1@seznam.cz
Telefon +420 603 485 637
Webové stránky WWW.VOTOSVACHA.WEBMODE.CZ
Fax +420 603 485 637
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
REVEL,s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Ploché
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Výrobci
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • REVEL,s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jemniště
Č.popisné/ č.orientační 32
Obec Postupice
PSČ 257 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 02.02.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne