Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Diamer Export
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kubelíkova
Č.popisné/ č.orientační 1224/42
Obec Praha 3
PSČ 130 00
Stát Česká republika
28660994
DIČ CZ28660994
Email diamer.export@email.cz
Telefon +420 777 776 652
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
SVĚT OKEN, spol. s r. o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ocelové
Ostatní
JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
VERNER Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
VERNER, a.s.
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • Bosch Termotechnika s.r.o.
  • JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • SVĚT OKEN, spol. s r. o.
  • VERNER
  • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Frantiska Formana
Č.popisné/ č.orientační 243/43
Obec Ostrava
PSČ 70030
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 10.08.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne