Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ivan Šimek
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Luční
Č.popisné/ č.orientační 31/23
Obec Třešť
PSČ 589 01
Stát Česká republika
40472621
DIČ CZ5708090740
Email simek.ivan@centrum.cz
Telefon +420607678803
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Luční
Č.popisné/ č.orientační 31/23
Obec Třešť
PSČ 589 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Jihomoravský (Brno)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 28.09.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne