Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Michalčák David
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jana Welzla
Č.popisné/ č.orientační 1099/1
Obec Zábřeh
PSČ 78901
Stát Česká republika
67722873
DIČ 7807265785
Email david78m@seznam.cz
Telefon +420 736 642 728
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VELUX Česká republika, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výrobci
  • VELUX Česká republika, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.07.2003
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne