Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Šustr Roman
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nesměň
Č.popisné/ č.orientační 81
Obec Ločenice
PSČ 374 01
Stát Česká republika
12886343
DIČ CZ6205220868
Email sustrroman@seznam.cz
Telefon +420 606 550 684
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s.
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Nesměň
Č.popisné/ č.orientační 81
Obec Ločenice
PSČ 374 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 25.11.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne