Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ducheček František
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Resslova
Č.popisné/ č.orientační 1275
Obec Hlinsko v Čechách
PSČ 539 01
Stát Česká republika
65705289
DIČ CZ5712261830
Email frantisek.duchecek@centrum.cz
Telefon +420 602 581 548
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 08.04.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne