Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele STAVBY JOŽÁK
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Arnoltice
Č.popisné/ č.orientační 150
Obec Arnoltice u Děčína
PSČ 407 14
Stát Česká republika
28737156
DIČ CZ28737156
Email stavbyjozak@volny.cz
Telefon +420 731 478 712
Webové stránky www.stavbyjozak.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Plastové
Plastové
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • DEK a.s. (skupina DEK)
  • DEK a.s. (skupina DEK)
  • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Arnoltice
Č.popisné/ č.orientační 150
Obec Arnoltice
PSČ 40714
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Liberecký
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.12.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne