Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Gábor František
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nedašova Lhota
Č.popisné/ č.orientační 123
Obec Nedašova Lhota
PSČ 763 32
Stát Česká republika
64323293
DIČ 306-6608060250
Email gabor.fran@seznam.cz
Telefon +420 603261538
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VELUX Česká republika, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výrobci
  • VELUX Česká republika, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 14.02.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne