Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PLYNOSERVIS.LT
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Osvobození
Č.popisné/ č.orientační 8
Obec Litoměřice
PSČ 412 01
Stát Česká republika
46708308
DIČ CZ46708308
Email servis@plynoservis.lt
Telefon +420 416 732 960
Webové stránky www.plynoservis.lt
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VIADRUS a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Termotechnika s.r.o., divize Junkers Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Quantum a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
A.C.V.-ČR spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Vaillant Group Czech Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
GEMINOX s.a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
ProTherm Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
 • A.C.V.-ČR spol. s r.o.
 • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
 • Bosch Termotechnika s.r.o.
 • Bosch Termotechnika s.r.o., divize Junkers
 • Brilon a.s.
 • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • GEMINOX s.a.s.
 • JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • ProTherm
 • Quantum a.s.
 • Vaillant Group Czech
 • VIADRUS a.s.
 • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Resslova
Č.popisné/ č.orientační 4
Obec Litoměřice
PSČ 412 01
Stát Česká republika
2.
Ulice Osvobození
Č.popisné/ č.orientační 8
Obec Litoměřice
PSČ 412 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Liberecký
 • Středočeský
 • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 10.05.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne