Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Hadač Radek
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Horní Bojanovice
Č.popisné/ č.orientační 81
Obec Horní Bojanovice
PSČ 693 01
Stát Česká republika
75914557
DIČ CZ780402/4063
Email radekhadac@seznam.cz
Telefon +420 731 145 965
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihomoravský (Brno)
  • Vysočina (Jihlava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.11.2007
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne