Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Matějů Ladislav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Běloveská
Č.popisné/ č.orientační 1673
Obec Náchod
PSČ 54701
Stát Česká republika
65219244
DIČ CZ7105053241
Email sadrokartony@mateju.eu
Telefon +420 605 527 274
Webové stránky www.sadrokartony.eu
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
Ostatní
Výrobci
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Běloveská
Č.popisné/ č.orientační 1673
Obec Náchod
PSČ 54701
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Královehradecký
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 09.07.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne