Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jindra Václav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Fuksova
Č.popisné/ č.orientační 1581/40
Obec Lysá nad Labem
PSČ 289 22
Stát Česká republika
16503791
DIČ CZ440616057
Email votop@nymbursko.com
Telefon +420 325 575 521
Webové stránky www.votop.nymbursko.com
Fax +420 325 575 521
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
PONAST Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ProTherm Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • PONAST
  • ProTherm
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Italská
Č.popisné/ č.orientační 556
Obec Milovice
PSČ 289 23
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 25.09.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne