Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Rohatecká stavební s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nová
Č.popisné/ č.orientační 1209/13
Obec Rohatec
PSČ 696 01
Stát Česká republika
25541871
DIČ cz25541871
Email b.martinakova@rohateckastavebni.cz
Telefon +420 518 359 330, +420 774 301 917
Webové stránky
Fax +420 518 359 340
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stomix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • Stomix s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Nová
Č.popisné/ č.orientační 1209/13
Obec Rohatec
PSČ 696 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 14.10.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne