Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Best Energy Systems Technology SE
Právní forma zahraniční subjekt
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Husitská
Č.popisné/ č.orientační 107/3
Obec Praha 3 - Žižkov
PSČ 130 00
Stát Česká republika
02399041
DIČ cz02399041
Email info@best-se.cz
Telefon +420 608 001 908
Webové stránky www.best-se.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
PZP HEATING a. s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • PZP HEATING a. s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 04.12.2013
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne