Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Vít Zdeněk
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Libňatov
Č.popisné/ č.orientační 59
Obec Libňatov
PSČ 54236
Stát Česká republika
10520538
DIČ CZ521127014
Email vitovi59@seznam.cz
Telefon +420 606 942 698
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
IKO Enertherm Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Výrobci
  • IKO Enertherm
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Libňatov
Č.popisné/ č.orientační 59
Obec Libňatov
PSČ 54236
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.04.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne