Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ing. Zdeněk Loudát
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dolní Město
Č.popisné/ č.orientační 167
Obec Dolní Město
PSČ 582 33
Stát Česká republika
02151685
DIČ CZ8404222970
Email zdenek.loudat@gmail.com
Telefon +420 777 263 821
Webové stránky www.krbyvysocina.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BeF Home, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Výrobci
  • BeF Home, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 25.09.2013
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne