Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Karel Hradil - FAHRA
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Budovatelů
Č.popisné/ č.orientační 1
Obec Přerov
PSČ 75000
Stát Česká republika
18071945
DIČ CZ520605266
Email fahra@seznam.cz
Telefon +420581205547,+420603526173
Webové stránky www.fahra.cz
Fax +420581205547
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stomix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Master Builders Solutions CZ s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • Master Builders Solutions CZ s.r.o.
  • Stomix s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Budovatelů
Č.popisné/ č.orientační 1
Obec Přerov
PSČ 75000
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne