Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Petr Kowalczuk
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Charváty
Č.popisné/ č.orientační 33
Obec Charváty
PSČ 78375
Stát Česká republika
74575040
DIČ 8305105347
Email p.kowal@seznam.cz
Telefon +420777173434
Webové stránky www.kowal.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
JUB a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
Ostatní
Výrobci
  • JUB a.s.
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Charváty
Č.popisné/ č.orientační 33
Obec Charváty
PSČ 78375
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.07.2007
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne