Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele HOUDA-JIRÁK
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plynárenská
Č.popisné/ č.orientační 44/15
Obec Slaný
PSČ 274 01
Stát Česká republika
46354239
DIČ CZ46354239
Email houda-jirak@volny.cz
Telefon +420 312 522 657
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
MONTAKO Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Český Caparol s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Custom Building Produkt, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Stomix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • Custom Building Produkt, s.r.o.
  • Český Caparol s.r.o.
  • MONTAKO
  • Stomix s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Plynárenská
Č.popisné/ č.orientační 44/15
Obec Slaný
PSČ 274 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 29.12.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne