Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Pěkný
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plzeňská
Č.popisné/ č.orientační 146
Obec Praha 5
PSČ 150 00
Stát Česká republika
28919742
DIČ CZ28919742
Email info@michalpekny.cz
Telefon +420 608 879 322
Webové stránky www.michalpekny.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Wienerberger cihlářský průmysl Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační nosné stavební prvky
INSOWOOL s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
PAVATEX SA Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • INSOWOOL s.r.o.
  • PAVATEX SA
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • Wienerberger cihlářský průmysl
  • Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Plzeňská
Č.popisné/ č.orientační 146
Obec Praha 5
PSČ 150 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 26.06.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne