Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Karel Hranička
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plaská
Č.popisné/ č.orientační 202/38
Obec Plzeň
PSČ 323 00
Stát Česká republika
66348846
DIČ CZ7702152040
Email skg@skg.cz
Telefon +420 377 822 060
Webové stránky www.skg.cz
Fax +420 377 224 133
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
VIADRUS a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
  • VIADRUS a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Plaská
Č.popisné/ č.orientační 202/38
Obec Plzeň
PSČ 323 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.04.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne