Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Tovoso
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Břežany
Č.popisné/ č.orientační 120
Obec Lešany
PSČ 257 44
Stát Česká republika
24818577
DIČ CZ24818577
Email petrbrazda@email.cz
Telefon +420777096625
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Břežany
Č.popisné/ č.orientační 120
Obec Lešany
PSČ 257 44
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.02.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne