Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Václav Regner Vodoinstalace
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sirkařská
Č.popisné/ č.orientační 979/II
Obec Sušice
PSČ 34201
Stát Česká republika
42839190
DIČ CZ470913178
Email info@vodtopregner.cz
Telefon +420 736 675 343
Webové stránky www.vodtopregner.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice T.G.Masaryka
Č.popisné/ č.orientační 136/II
Obec Sušice
PSČ 342 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.04.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne