Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Novotný Karel
Právní forma sdružení
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
Č.popisné/ č.orientační 767
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
71497528
DIČ CZ7808070292
Email snstav@email.cz
Telefon +420 773 293 521
Webové stránky www.snstav.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Družstevní závody Dražice - strojírna Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy) Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ROJEK dřevoobráběcí stroje Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • Družstevní závody Dražice - strojírna
  • Regulus spol. s r.o.
  • Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy)
  • ROJEK dřevoobráběcí stroje
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Horní Ždár
Č.popisné/ č.orientační 65
Obec Ostrov
PSČ 363 01
Stát Česká republika
2.
Ulice V Tejnecku
Č.popisné/ č.orientační 73
Obec Chrudim
PSČ 537 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Pardubický
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne