Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Tománek Richard
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Martinovská
Č.popisné/ č.orientační 3083/144
Obec Ostrava
PSČ 723 00
Stát Česká republika
16646410
DIČ CZ6502230130
Email r.tomanek@volny.cz
Telefon +420 608 777 108
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Vakuové trubicové
GEMINOX s.a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Kovarson s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • Brilon a.s.
  • Brilon a.s.
  • GEMINOX s.a.s.
  • Kovarson s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.11.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne