Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Melichárek Josef
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ve Strhanci
Č.popisné/ č.orientační 1009
Obec Kunovice
PSČ 68604
Stát Česká republika
10091246
DIČ CZ470417446
Email melicharek.stavimex@seznam.cz
Telefon +420777077530
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.04.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne