Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Bořek Krejčíř
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Husinecká
Č.popisné/ č.orientační 903/10
Obec Praha 3
PSČ 130 00
Stát Česká republika
02016478
DIČ CZ02016478
Email borekkrejcir@gmail.com
Telefon +420 776 201 314
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Plastová
Ostatní
Plastové
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Kondenzační
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
  • DEKTRADE a.s.
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 02.09.2013
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne