Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PM Realstav Invest
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rosická
Č.popisné/ č.orientační 333
Obec Rosice
PSČ 66417
Stát Česká republika
29181453
DIČ CZ29181453
Email michaela.dvorska@pmrealstav.cz
Telefon +420 606 095 571
Webové stránky www.pmrealstav.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Tepelně izolační omítky
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
minerální vlna
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Rosická
Č.popisné/ č.orientační 333
Obec Tetčice
PSČ 664 17
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihomoravský (Brno)
  • Olomoucký
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 14.09.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne