Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Loufek Jiří
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velká Čermná
Č.popisné/ č.orientační 117
Obec Čermná nad Orlicí
PSČ 51725
Stát Česká republika
63613280
DIČ CZ7410033400
Email jirkaloufek@seznam.cz
Telefon +420603887210
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jaroslav Cankař a syn ATMOS Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • Jaroslav Cankař a syn ATMOS
  • ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Velká Čermná
Č.popisné/ č.orientační 117
Obec Čermná nad Orlicí
PSČ 51725
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.07.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne